Ewidencje, opłaty, sprawozdania

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia stosownej ewidencji oraz sprawozdawczości w różnych zakresach ochrony środowiska.

Ewidencję i sprawozdawczość wykonujemy na potrzeby:

  1. Obowiązków pomiarowych, związanych z emisją do powietrza, odpadami, gospodarką wodnościekową
  2. Raportu rocznego do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
  3. Sporządzania wykazów opłatowych w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska
  4. Sprawozdawczości dotyczącej uwalniania i transferu zanieczyszczeń E-PRTR