Opracowania specjalistyczne

Współpracujemy z zespołem fachowców posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie opracowań przyrodniczych, hałasowych, przeprowadzania audytów środowiskowych, wykonywania pomiarów stanowiskowych oraz badań i opracowań laboratoryjnych.

Inwentaryzacje
przyrodnicze

Sekcja w budowie.

Analizy akustyczne
środowiskowe i architektoniczne

Wykonujemy niżej wymienione rodzaje opracowań:

  1. Analizy akustyczne do projektowania ekranów przy drogach
  2. Analizy akustyczne do opracowań środowiskowych wraz z pomiarami akustycznymi

Wykonujemy kompleksowe opracowania na potrzeby projektów ekranów akustycznych dla obiektów drogowych w różnych stadiach realizacji inwestycji. Na podstawie trójwymiarowego modelu akustycznego oferujemy analizę projektu budowlanego/wykonawczego drogi, inwentaryzację terenów i obiektów chronionych akustycznie wraz z aspektami prawnymi. Określimy dla Państwa parametry geometryczne ekranu wraz z wymaganymi jednoliczbowymi wskaźnikami pochłania dźwięku oraz izolacyjności akustycznej. Na tej bazie możemy zaprojektować dowolnie ukształtowaną architekturę ekranów, w tym rozwiązania nietypowe wg wymagań szczegółowych lub przeprowadzić optymalizację materiałową.

Wykonujemy kompleksowe opracowania z zakresu opracowań środowiskowych na potrzeby kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych. W ramach prac wykonujemy pomiary akustyczne.

Wdrożenia
przeciwhałasowe

Sekcja w budowie.