Biofiltry

Biofiltry

Biofiltry

BIOFILTR to nowoczesne urządzenie pozwalające na oczyszczenie powietrza z różnego rodzaju substancji gazowych, lotnych i aerozoli, poprzez wykorzystanie mikroorganizmów zasiedlonych na odpowiednio przygotowanym złożu.

Złoże będące medium filtracyjnym to między innymi:
 • Drewno korzenne
 • Kora sosnowa
 • Zrębka – chipsy
 • Wrzos pakietowany
 • Kokosmix
 • Muszle

Działanie biofiltra polega na wymuszeniu przepływu zanieczyszczonego powietrza przez medium filtracyjne zasiedlone przez mikroorganizmy, co prowadzi do usuwania zanieczyszczeń zawartych w powietrzu.

W pierwszej fazie działania filtru następuje absorpcja toksycznych zanieczyszczeń, następnie poprzez mikroorganizmy następuje utleniane w procesach przemiany materii. W wyniku tego procesu dochodzi do zamiany substancji toksycznych na bez zapachowe nieszkodliwe związki chemiczne takie jak dwutlenek węgla i woda (H2O i CO2), zgodnie z reakcją:

zanieczyszczenie organiczne + O = CO2 + H2O + energia cieplna + biomasa + sole mineralne

Warunkiem skutecznego zachodzenia procesów oczyszczania zanieczyszczonego powietrza w biofiltrze jest taki dobór granulacji medium filtracyjnego, aby zapewnić właściwy przepływ powietrza przy zachowaniu możliwe dużej jego powierzchni efektywnej.

Utrzymanie wysokiej skuteczności oczyszczania przez wiele lat, sięgającej 99,9% wymaga zapewnienia odpowiednich warunków fizykochemicznych wewnątrz filtra.

Utrzymywanie na odpowiednim poziomie takich czynników jak temperatura, wilgotność powietrza, PH odbywa się poprzez odpowiedni projekt urządzenia, gwarantujący możliwie wysoką aktywność zasiedlonych mikroorganizmów.

Trwałość materiału filtracyjnego zależnie od prowadzonego procesu ocenia się na ok. 3 – 5 lat, zaś po tym okresie z powodzeniem może być wykorzystywany jako kompost.

Wysoka skuteczność działania biofiltrów, stosunkowo niskie koszty realizacji i eksploatacji instalacji jak i aspekty ekologiczne związane z bezpieczeństwem spowodowały iż biofiltry znalazły szerokie zastosowanie w biofiltracji przemysłowej zwłaszcza w:

 • Przemyśle chemicznym
 • Przemyśle hutniczym
 • Zakładach rolno-spożywczych
 • Hodowli zwierząt
 • Oczyszczaniach ścieków

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: