Skrubery

Skrubery

Skrubery

SKRUBER jest urządzeniem przeznaczonym do oczyszczania gazów pochodzących z procesów przemysłowych, zawierających różnego rodzaju zanieczyszczenia, wśród których należy wymienić:

 • Amoniak NH3
 • Chlor Cl2
 • Kwas solny HCl
 • Kwas octowy C2H4O2
 • Tlenek azotu NOx
 • Bromowodór HBr
 • Aminy DMEA, DMIA, TEA
 • Dwutlenek azotu NO2
 • Fluorowodór HF
 • Siarkowodór H2S
 • Inne w zależności od prowadzonego procesu

Wraz ze skruberem jest stosowany szereg urządzeń dodatkowych w zależności od przeznaczenia – umożliwia to (w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia gazu) skuteczność skrubera sięgającą od 85% do 99,8%.

Skrubery natryskowe

Skrubery natryskowe oraz z wypełnieniem występują, jako konstrukcje kolumnowe poziome lub pionowe i mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, stali czarnej malowanej lub tworzywa sztucznego.

Zastosowanie na konstrukcję kolumny skrubera najwyższej, jakości materiałów pozwala na uzyskanie dużej odporności chemicznej oraz antykorozyjnej.

Technologia skrubera

Nowoczesna technologia zastosowana w skruberze zapewnia prostotę obsługi co pozwala na ograniczenie do niezbędnego minimum personelu obsługującego, zaś kompaktowe wymiary skrubera ograniczają do minimum powierzchnię niezbędną do zainstalowania urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Wszelkie zakłócenia działania urządzenia w tym także brak czynników chemicznych są natychmiast sygnalizowane personelowi obsługującemu.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne w skruberach uwzględniają indywidualne życzenia i wymogi jakie są stawiane przez klientów przemysłowych.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: