Emitory

Emitor Emitory są ważnym elementem wentylacji przemysłowej warunkującym prawidłowe usuwanie zanieczyszczonego powietrza powstającego w różnych procesach technologicznych i produkcyjnych. Doboru wysokości i sposobu wykonania emitora dokonuje się w zależności od zagrożenia jakie generuje dla środowiska określona emisja różnych substancji z procesów przemysłowych, a projekt emitora poprzedzony jest modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Równie ważny jest także sposób ujmowania odgazów poprzez system odciągów stanowiskowych i właściwe ich doprowadzenie do emitorów.

Oferujemy:

  1. Emitory z blachy stalowej surowej, nierdzewnej, ocynkowanej oraz malowanej proszkowo na określony kolor RAL wraz z konstrukcjami wsporczymi
  2. Emitory izolowane
  3. Przedłużenia istniejących emitorów
  4. Wstawki pomiędzy typowe podstawy dachowe a wentylatory wyciągowe
  5. System doprowadzenia odgazów do emitorów
Elementy są każdorazowo projektowane i dopasowane do indywidualnych wymagań. Jako opcję wyposażamy emitory, przedłużenia i wstawki w króćce pomiarowe M64x4.