Koncentrator Zeolitowy BioDrain (KZB)

Powietrze obciążone LZO kierowane jest na rotor zeolitowy, gdzie adsorpcja LZO ma miejsce w pierwszej w sekcji hydrofobowego adsorbentu KZB. Następnie oczyszczone powietrze z sekcji adsorpcji kierowane jest do właściwego emitora procesowego.

Zaadsorbowane zanieczyszczenia desorbowane są odpowiednio małym strumieniem gorącego powietrza i dopalane w końcowej jednostce instalacji dopalacza. Zastosowanie koncentracji do strumieni powietrza zanieczyszczonego o niskich stężeniach i dużych przepływach zapewnia autotermiczną pracę jednostki oczyszczania powietrza.

Parametry techniczne:

  1. Wysoka skuteczność usuwania LZO (> 98%)
  2. Niski spadek ciśnienia
  3. Wysoki stopień koncentracji

Zastosowanie:

  1. Duże objętości powietrza
  2. Niskie stężenia LZO