Króćce pomiarowe

Krociec_zanurzeniowy Oferujemy króćce pomiarowe z gwintem wewnętrznym miarowym M64x4 przeznaczone do przygotowania stanowiska pomiarowego. Króciec pomiarowy umożliwia prawidłowe wykonanie pomiarów zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994 „Pomiary stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.

Średnica wewnętrzna przelotu króćca pomiarowego w ścianie kanału przepływowego oraz długość króćca powinny zapewnić swobodne wprowadzenie do wnętrza kanału przepływowego sondy aspiracyjnej, rurki spiętrzającej, termometru oraz jeśli jest to podyktowane warunkami pomiarowymi, separatora pyłu anemometru.

  1. Króciec pomiarowy M64x4 standardowy wykonany z różnych rodzajów stali
  2. Króciec pomiarowy M64x4 z kołnierzem prostym lub łukowym
  3. Króciec pomiarowy M64x4 lekki do laboratoriów z korkiem wykonanym z tworzywa
  4. Króćce pomiarowe M64x4 z uszczelnieniem wyskotemperaturowym do 800°C
  5. Krócce pomiarowe M64x4 długie na emitory preizolowane
  6. Króćce niestandardowe przejściowe M64x4 na G1 lub inne
  7. Element niestandardowy z króćcem pomiarowym M64x4 na emitory znacznej grubości ściany lub inne wg indywidualnych wymagań klienta.

icon_PDF
Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o oferowanych króćcach proszę kliknąć w miniaturę obok.