Montaż króćców

Krociec_zanurzeniowy Emisja dopuszczalna określana jest dla źródła i emitora, a właściwie rozplanowane stanowiska pomiarowe muszą umożliwiać dokonanie pomiarów emisji za pomocą urządzeń pomiarowych osadzanych w króćcach pomiarowych M64 x 4 (lub innych) na przekroju pomiarowym usytuowanym zgodnie z warunkami określonymi w normach:

  1. PN-Z-04030-7:1994 “Pomiary stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”
  2. PN-EN-15259 “Jakość powietrza – Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania”
Prawidłowy montaż króćców pomiarowych warunkuje dokonanie prawidłowych pomiarów emisji w gazach odlotowych.

Wykonujemy kompleksową obsługę w zakresie:

  1. Analizy i typowania źródeł emisji
  2. Doboru optymalnego przekroju pomiarowego zgodnego z normami i przepisami bhp
  3. Doboru sposobu montażu króćców pomiarowych
  4. Montażu podestu roboczego wraz z niezbędnym osprzętem
Po wykonaniu montażu dla każdego ze stanowisk pomiarowych możemy opracować indywidualną kartę emitora zawierającą: zdjęcia i opis stanowiska pomiarowego.