Montaż króćców

Króćce pomiarowe

Montaż króćców

Emisja dopuszczalna określana jest dla źródła i emitora, a właściwie rozplanowane stanowiska pomiarowe muszą umożliwiać dokonanie pomiarów emisji za pomocą urządzeń pomiarowych osadzanych w króćcach pomiarowych M64 x 4 (lub innych) na przekroju pomiarowym usytuowanym zgodnie z warunkami określonymi w normach:

  • PN-Z-04030-7:1994 “Pomiary stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”
  • PN-EN-15259 “Jakość powietrza – Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania”

Prawidłowy montaż króćców pomiarowych warunkuje dokonanie prawidłowych pomiarów emisji w gazach odlotowych.

Montaż króćców pomiarowych

Wykonujemy kompleksową obsługę w zakresie:

  • Analizy i typowania źródeł emisji
  • Doboru optymalnego przekroju pomiarowego zgodnego z normami i przepisami bhp
  • Doboru sposobu montażu króćców pomiarowych
  • Montażu podestu roboczego wraz z niezbędnym osprzętem

Po wykonaniu montażu dla każdego ze stanowisk pomiarowych możemy opracować indywidualną kartę emitora zawierającą:

  • zdjęcia,
  • opis stanowiska pomiarowego.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: