Pomiary olfaktometryczne

Olfaktometria

Pomiary olfaktometryczne

BioDrain® Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji usług badawczo pomiarowych jak i projektowych dla klientów z sektora przemysłowego w zakresie oznaczania stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej” wg normy PN-EN 13725

Wykonujemy pomiary olfaktometryczne (pomiary odorów) jak również pomiary emisji towarzyszących im związków między innymi: siarkowodoru, amoniaku.

Pomiar stężenia zapachów przeprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN 13725 „Jakość powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. przy użyciu olfaktometru TO8.

Rozcieńczenia dynamiczne polegają na mieszaniu strumienia badanego gazu ze strumieniem czystego powietrza. Mieszanina przygotowywana w olfaktometrze jako strumień o zmiennym rozcieńczeniu podawana jest do oceny uczestnikom pomiaru.

Ich zadaniem jest stwierdzenie momentu, w którym wyczuwają obecność zapachu. Nie są zatem gromadzone opinie uczestników pomiaru na temat próby zanieczyszczonego gazu, a informacje o wrażliwości ich węchu.

Pomiary odorów obejmują:

  • Inwentaryzację źródeł emisji substancji złowonnych
  • Pobór prób powietrza
  • Kompleksowe badanie stężenia odorów
  • Określenie intensywności i jakości hedonicznej zapachu
  • Sporządzenie raportu końcowego

Metody pomiarów

  • ze względu na technikę rozcieńczeń próby badanego gazu metodą rozcieńczeń dynamicznych,
  • natomiast ze względu na sposób gromadzenia opinii oceniających – metodą „tak-nie”.

Urządzenie umożliwiające badanie to OLFAKTOMETREM TO8. Stężenie substancji zapachowych badanej próbki wyrażone jest jako wielokrotność jednej jednostki a zapach wskaźnika rozcieńczenia potrzebnego do osiągnięcia progu zapachowego (granicą wyczuwalności).

Metodologia ta została opracowana szczegółowo w normie Unii Europejskiej EN 13725 następnie przetłumaczona i odtworzona jako PN-EN 13725

Pobierz prospekt informacyjny

Uzupełnieniem pomiarów olfaktometrycznych oferowanych przez firmę BioDrain jest:
  • modelowanie rozprzestrzeniania się odorów,
  • sprzedaż oprogramowania do przetwarzania danych o odorach metodami statystycznymi,
  • profesjonalne porady w zakresie doboru odpowiednich technologii dezodoryzacji.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: