Przebudowa emitorów

Przebudowa emitorów

Przebudowa emitorów

Poza modelowaniem parametrów emitorów jak i projektowaniem układu odciągów oraz planowaniem stanowisk pomiarowych oferujemy montaż emitorów, odciągów i podestów pomiarowych wraz z drabinkami, schodami czy barierami ochronnymi.

Przebudowa emitorów

Dokładny i prawidłowy montaż emitorów

Prawidłowy montaż, zwłaszcza na zewnątrz powinien zapewniać stateczność emitora jak i pozostałych elementów stanowiska pomiarowego, ich wytrzymałość na obciążenie śniegiem, wiatrem oraz technologiczne, a także zapewniać właściwą ochronę odgromową i przeciwporażeniową.

Jest to też ważne przy planowaniu przeróbek istniejących emitorów i odciągów, związanych z koniecznością zachowania standardów emisyjnych bądź zorganizowania stanowiska pomiarowego zgodnego z przepisami i normami.

W przypadku konieczności przebudowy niezbędne jest dokonanie oceny czy zmiana parametrów instalacji odciągowej jest jej przebudową w myśl ustawy Prawo budowlane. W takim wypadku załatwiamy niezbędne pozwolenia.

Warto to brać pod uwagę, zwłaszcza przy nowych inwestycjach by później nie narażać się na dodatkowe koszty.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: