Przebudowa emitorów

Krociec_zanurzeniowy Poza modelowaniem parametrów emitorów jak i projektowaniem układu odciągów oraz planowaniem stanowisk pomiarowych oferujemy montaż emitorów, odciągów i podestów pomiarowych wraz z drabinkami, schodami czy barierami ochronnymi.

Prawidłowy montaż, zwłaszcza na zewnątrz powinien zapewniać stateczność emitora jak i pozostałych elementów stanowiska pomiarowego, ich wytrzymałość na obciążenie śniegiem, wiatrem oraz technologiczne, a także zapewniać właściwą ochronę odgromową i przeciwporażeniową.

Jest to też ważne przy planowaniu przeróbek istniejących emitorów i odciągów, związanych z koniecznością zachowania standardów emisyjnych bądź zorganizowania stanowiska pomiarowego zgodnego z przepisami i normami.

W przypadku konieczności przebudowy niezbędne jest dokonanie oceny czy zmiana parametrów instalacji odciągowej jest jej przebudową w myśl ustawy Prawo budowlane. W takim wypadku załatwiamy niezbędne pozwolenia.

Warto to brać pod uwagę, zwłaszcza przy nowych inwestycjach by później nie narażać się na dodatkowe koszty.