Usługi laboratoryjne (badawcze)

 1. rozdrabnianie w młynie kulowym (mikronizacja)
 2. wygrzewanie
 3. prażenie
 4. oznaczanie strat masy
 5. obróbka cieplna
 6. spiekanie materiałów
 7. kalcynowanie
 8. przygotowania mas o dowolnej konsystencji (suche, plastyczne oraz pasty i gęstwy)
 9. szybkie i idealne mieszanie mas o różnej konsystencji (np. homogenizacja suchej mieszanki z dodatkiem mikrododatku o udziale jednej miliomowej części wagowej)
 10. granulowanie (przygotowanie różnej wielkości granulek i mikrogranulek)
 11. granulacja mas plastycznych i past
 12. modyfikacja materiałów naturalnych