O firmie

Nasza firma

Początki firmy sięgają 2006r., kiedy to powstaje idea stworzenia przedsiębiorstwa świadczącego kompleksową obsługę klientów przemysłowych w zakresie architektury, inżynierii i powiązanej z nimi ochrony środowiska na bazie doświadczeń oraz specjalistycznej wiedzy. W trakcie rozwoju firmy zauważyliśmy nieustającą potrzebę unowocześniania budynków i poszukiwań energooszczędnych i chroniących środowisko rozwiązań technicznych.

Posiadany kapitał wiedzy i doświadczenia przyczynił się do zbudowania w krótkim czasie małej, ale prężnie działającej firmy, która notuje z roku na rok wzrost sprzedaży. Postawiliśmy sobie za główne motto: rzetelnie, profesjonalnie i efektywnie pracować, w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości sprzedawanych produktów i świadczonych usług, dzięki czemu jesteśmy stale obecni na rynku krajowym i europejskim.

Aby sprostać zwiększającym się wymaganiom i konkurencyjności rynku, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i technologie oraz poszerzamy asortyment produkcji wraz z zakresem usług powiązanych. Czynimy to w zgodzie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, dotrzymując najwyższych standardów technicznych.

Naszym celem jest dynamiczny rozwój w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska i pozyskanie kontrahentów na terenie kraju, Unii Europejskiej, ale także spoza jej granicami. Żywimy głębokie przekonanie, że jakość naszych produktów i usług spotka się z Państwa uznaniem i zaowocuje zaufaniem w relacjach biznesowych.

Produkty i usługi

Zakres działalności w ramach ochrony środowiska obejmuje doradztwo z dziedziny inżynierii środowiska, projektowania i realizacji stanowisk pomiarowych, systemów dezodoryzacji oraz produkcji elementów instalacji niezbędnych do wykonania odciągów stanowiskowych gazów i pyłów jak i pomiarów emisji tj. m.in.:

  1. Króćce pomiarowe M64x4
  2. Emitory i odciągi stanowiskowe
  3. Stanowiska pomiarowe

Współpracujemy z liczącymi się europejskimi dostawcami technologii instalacji oczyszczania powietrza.

Świadczymy uzupełniające usługi techniczne takie jak:

  1. Montaż króćców na emitorach
  2. Montaż i przebudowa emitorów wraz z odciągami
  3. Montaż stanowisk pomiarowych

Wykonujemy pomiary olfaktometryczne (pomiary odorów) jak również pomiary emisji i imisji towarzyszących im związków między innymi: siarkowodoru, amoniaku.

Zaufali nam