Usługi laboratoryjne

Usługi badawcze

Usługi laboratoryjne / badawcze

W zakresie usług laboratoryjnych proponujemy Państwu:

 • rozdrabnianie w młynie kulowym (mikronizacja)
 • wygrzewanie
 • prażenie
 • oznaczanie strat masy
 • obróbka cieplna
 • spiekanie materiałów
 • kalcynowanie
 • przygotowania mas o dowolnej konsystencji (suche, plastyczne oraz pasty i gęstwy)
 • szybkie i idealne mieszanie mas o różnej konsystencji (np. homogenizacja suchej mieszanki z dodatkiem mikrododatku o udziale jednej miliomowej części wagowej)
 • granulowanie (przygotowanie różnej wielkości granulek i mikrogranulek)
 • granulacja mas plastycznych i past
 • modyfikacja materiałów naturalnych

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: