Stanowiska pomiarowe

Podest_pomiarowy

Dokonywanie pomiarów na znacznej wysokości czy w miejscach trudno dostępnych wiąże się zarówno z ryzykiem upadku jak i popełnienia błędu wywołanego pośpiechem. Stanowisko pomiarowe powinno być odpowiednio zorganizowane i przygotowane do pomiaru emisji oraz spełniać przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomagamy, zwłąszcza gdy jest konieczne wskazanie indywidualnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb i budżetu klienta.

Dostarczamy:

  1. Podesty stanowiskowe wraz z barierkami ochronnymi
  2. Uchwyty
  3. Schody
  4. Drabiny z koszem osłaniającym
Wszystkie elementy składowe produkujemy i montujemy w oparciu o połączenia śrubowe bądź samogwintowane.