Stanowiska pomiarowe

Stanowiska pomiarowe

Stanowiska pomiarowe

Dokonywanie pomiarów na znacznej wysokości czy w miejscach trudno dostępnych wiąże się zarówno z ryzykiem upadku jak i popełnienia błędu wywołanego pośpiechem. Stanowisko pomiarowe powinno być odpowiednio zorganizowane i przygotowane do pomiaru emisji oraz spełniać przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podest pomiarowy

Dostarczamy:

  • Podesty stanowiskowe wraz z barierkami ochronnymi
  • Uchwyty
  • Schody
  • Drabiny z koszem osłaniającym

Wszystkie elementy składowe produkujemy i montujemy w oparciu o połączenia śrubowe bądź samogwintowane.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: