Ewidencje, opłaty, sprawozdania

Ewidencje i opłaty

Ewidencje, opłaty, sprawozdania

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia stosownej ewidencji oraz sprawozdawczości w różnych zakresach ochrony środowiska.

Ewidencję i sprawozdawczość wykonujemy na potrzeby:
  • Obowiązków pomiarowych, związanych z emisją do powietrza, odpadami, gospodarką wodnościekową
  • Raportu rocznego do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
  • Sporządzania wykazów opłatowych w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska
  • Sprawozdawczości dotyczącej uwalniania i transferu zanieczyszczeń E-PRTR

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: