Opracowania specjalistyczne

Opracowania

Opracowania specjalistyczne

Współpracujemy z zespołem fachowców posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie opracowań przyrodniczych, hałasowych, przeprowadzania audytów środowiskowych, wykonywania pomiarów stanowiskowych oraz badań i opracowań laboratoryjnych.

Analizy akustyczne, środowiskowe i architektoniczne

Wykonujemy niżej wymienione rodzaje opracowań:

  • Analizy akustyczne do projektowania ekranów przy drogach
  • Analizy akustyczne do opracowań środowiskowych wraz z pomiarami akustycznymi

Wykonujemy kompleksowe opracowania na potrzeby projektów ekranów akustycznych dla obiektów drogowych w różnych stadiach realizacji inwestycji. Na podstawie trójwymiarowego modelu akustycznego oferujemy analizę projektu budowlanego/wykonawczego drogi, inwentaryzację terenów i obiektów chronionych akustycznie wraz z aspektami prawnymi.

Parametry geometryczne

Określimy dla Państwa parametry geometryczne ekranu wraz z wymaganymi jedno-liczbowymi wskaźnikami pochłania dźwięku oraz izolacyjności akustycznej.

Na tej bazie możemy zaprojektować dowolnie ukształtowaną architekturę ekranów, w tym rozwiązania nietypowe wg wymagań szczegółowych lub przeprowadzić optymalizację materiałową.

Kompleksowe opracowania

Wykonujemy kompleksowe opracowania z zakresu opracowań środowiskowych na potrzeby kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych.

W ramach prac wykonujemy pomiary akustyczne.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: